603 47 00 47

724 63 60 72

Umów się na wizytę

Menu

PACJENT BÓLOWY

Klauzula informacyjna - RODO

Zgodnie z art. 13 ust.1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

1.   Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Medyk-Dent Gabinet Dentystyczny z siedzibą w Koninie, który reprezentuje Patrycja Przybylska;

2.   Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu leczenia na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) ;

3.   Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty związane z realizacją procesu leczenia, w tym Narodowy Fundusz Zdrowia (w przypadku świadczeń udzielanych w ramach powszechnego         

      ubezpieczenia zdrowotnego, np. recepty na leki);

4.   Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;

5.   Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w okresie niezbędnym do realizacji celów przetwarzania lub do czasu cofnięcia zgody;

6.   Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do

      cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

7.   Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczcych narusza przepisy ogólnego

      rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

8.   Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obligatoryjne i wynika z mocy przepisu prawa tj. ustawy o działalności leczniczej i ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, a brak  

      podania danych osobowych będzie skutkował możliwością odstąpienia od udzielania świadczeń,  chyba, że inne przepisy stanowią inaczej; w pozostałych zakresach, w jakich dane osobowe są zbierane  

      na podstawie zgody, podanie danych osobowych jest dobrowolne; 

9.   Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

 

Diagnostyka radiologiczna
Dzieci, młodzież i studenci
Umów się na wizytę
Zobacz jak do nas trafić